بزودی از مسيحا برزگر منتشر می‌شود:


1. نخستين جلد از تفسير پنجاه جلدی قرآن كريم

با عنوان " آفتاب در آيينه " در 860 صفحه، قطع وزيری. تفسير فاتحه الكتاب

2. شرح اسماء الحسنی با عنوان " نام‌های زيبای خداوند "

3. تفسير عرفانی نماز

4. سيمای سعادت در آيينۀ قرآن كريم

5. تفسير دو جلدی صحيفۀ سجاديه

6. هر روز با پيامی از پيامبر(ص)

7. محمد (ص) : زيباترين سرودۀ ستودۀ خدا

8. فروغ تابناك يك ستاره : فاطمه زهرا (س)

9. خديجه : پارساترين بانوی اسلام

10. وحدت وجود : مقدمه‌ای بر فصوصُ الحِكم محی‌الدين ابن‌عربی

11. از دريا به دريا : شرحی جامع بر فصوصُ الحِكم محی‌الدين ابن‌عربی

12. سحاب احتجاب : شرح رساله الحُجُب محی‌الدين ابن‌عربی

13. آيينه‌ی اشتياق : ترجمه‌ی ترجمان الأشواق محی‌الدين ابن‌عربی

14. دانه می‌ميرد، درخت متولد می‌شود ( بحثی پيرامون مرگ در نگاه مولانا جلال الدين محمد بلخی )

15. مولانا جلال الدين محمد بلخی : ديوانۀ ديوانگی

16. حسين بن منصور حلاج : تاج جنون بر سر عشق

17. رابعه : عروس خداوند

18. راز. شرح گلشن راز شيخ محمود شبستری

19. آب، آيينه، آفتاب. شرح لمعات شيخ فخرالدين عراقی

20. همه اوست : لمعاتی از لمعات شيخ فخرالدين عراقی

21. زبان پرندگان. شرح منطق الطير شيخ فريدالدين عطار نيشابوری

22. كشف كودك درون. شرح كتاب شازده كوچولو

23. يگانه با زندگی. ترجمه